W Przychodni w Karczewie można także wykonać badania: echo serca dla dzieci i dorosłych, Holter, EKG, Holter Ciśnieniowy, badanie wysiłkowe EKG na cykloergometrze, USG, spirometrię w ramach świadczeń z NFZ oraz badania ambulatoryjne w ramach NFZ, jak również komercyjnie.

Placówka dysponuje pracownią RTG wykonującą badania radiologiczne w ramach umowy z NFZ oraz komercyjnie.

Ponadto przychodnia ofertuje swoim pacjentom w ramach podstawowej opieki zdrowotnej konsultacje diabetologiczne, reumatologiczne, pulmonologiczne hipertensjologiczne , kardiologiczne.

W Przychodni w Sobiekursku można także wykonać badania: echo serca dla dzieci i dorosłych, Holter, EKG, USG w ramach świadczeń z NFZ oraz badania ambulatoryjne w ramach NFZ, jak również komercyjnie.

Back to top