Certyfikat Akredytacyjny Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2021 roku o numerze 2021/P/36

Certyfikat akredytacyjny zdjęcie
Certyfikat akredytacyjny

Opis certyfikatu: Certyfikat Akredytacyjny Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2021 roku o numerze 2021/P/36 ważny 3 lata od daty wystawienia. Przedstawiony na zdjęciu certyfikat potwierdza spełnianie przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie standardów akredytacyjnych dla podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie działalności zakładu leczniczego Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie.

Back to top