Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej, który świadczy usługi dla mieszkańców miasta oraz Gminy Karczew. Podstawowym celem działań jest udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, przywracaniu i ratowaniu zdrowia. Świadczenia zdrowotne w zakresie podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej w ramach NFZ udzielane są codziennie.
Pracownicy naszego Zespołu to profesjonaliści o wysokich kwalifikacjach zawodowych, w pełni gotowi i przygotowani do udzielania pomocy na najwyższym poziomie w systemie poradnictwa oraz lecznictwa ambulatoryjnego
.

Back to top