Szanowni Państwo ! 

 SPZZLO w Karczewie udziela pomocy  lekarskiej uchodźcom z Ukrainy w zakresie  lekarza POZ, lekarza  pediatry , pielęgniarki  i położnej  środowiskowo rodzinnej  oraz  realizuje  szczepienia przeciw Covid -19 dla dzieci  i dorosłych.

WAŻNE: Aby skorzystać z pomocy medycznej, obywatel Ukrainy musi posiadać jeden z niżej wymienionych dokumentów :

* zaświadczenie wystawione przez Staż Graniczną  RP

* odcisk stempla Straży Granicznej RP w dokumencie podróży ,który potwierdza legalny pobyt w Polsce w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie .

Osoby potrzebujące mogą  otrzymać :

* konsultację medyczną

* receptę

* skierowanie  do szpitala

* skierowanie  na test SARS-CoV 2

* skierowanie  na szczepienie przeciw Covid -19 wraz z jego wykonaniem

Informujemy, że od dnia 31-01-2022 ruszają zapisy do Pracowni Fizjoterapii przy ul. Widok 2, dla mieszkańców Gminy Karczew.

Zapisy są przyjmowane telefonicznie, pod numerem 22 780 68 61

Wszystkie osoby bezobjawowe, u których istnieje konieczność wykonania testów w kierunku obecności wirusa SARS-COV2, proszone są o kontakt z infolinią pod numerami: 792 211 919 lub 800 190 590 celem uzyskania zlecenia na wykonanie powyższego testu.
Lekarze rodzinni nie mają możliwości wydawać skierowań dla pacjentów bezobjawowych, z kontaktu itd.
Istnieje także możliwość zgłoszenia się na test drogą internetową, pod adresem: https://www.gov.pl/web/koronawirus/zapisz-sie-na-test-na-koronawirusa 
Szanowni Pacjenci
W poniedziałki i piątki lekarze pediatrzy będą przyjmować tylko dzieci chore z uwagi na dużą ilość zachorowań.
Piotr Banasiak
Dyrektor SPZZLO w Karczewie

Szanowni Państwo,

W dniu 28.09.2021 o godzinie 09:00 zostaną uruchomione zapisy na szczepienia profilaktyczne przeciwko grypie, dla pacjentów od 65 roku życia, będących mieszkańcami gminy Karczew. Zapisy będą trwały do wyczerpania puli szczepionek.

Back to top