Zamówienia publiczne

Analizy i Konsultacje Rynkowe Plany postępowań

Informujemy, że postępowania o wartości równej i przekraczającej 130 000 złotych publikowane są na https://platformazakupowa.pl/