Szanowni Pacjencie

Jeśli masz gorączkę, kaszel duszność lub istnieją podejrzenia kontaktu z osobą  zakażoną,  nie  zgłaszaj się sam do Przychodni, bez wcześniejszego  skorzystania z  TELEPORADY .

Po jej przeprowadzeniu zostaną ustalone wskazania do ew. wizyty  u lekarza  .

Jeden chory pacjent / również Ty/ może być źródłem zakażenia wszystkich pozostałych osób w poczekalni oraz personelu.

Telefon do kontaktu dla PORADNI DZIECIĘCEJ i PORADNI DLA DOROSŁYCH

 22 780 65 91