Uprzejmie informujemy, że w związku z wyczerpaniem pierwszej puli bezpłatnych szczepionek przeciwko grypie, dedykowanych osobom od sześćdziesiątego piątego roku życia, zamieszkujących na ternie gminy Karczew, czasowo została wstrzymana rejestracja pacjentów.

Informacja o kolejnych zapisach zostanie umieszczona na stronie internetowej Przychodni , po otrzymaniu nowej dostawy szczepionek .

Równocześnie zostanie ponownie uruchomiona dedykowana infolinia , pod którą nastąpi rejestracja pacjentów objętych programem szczepień .

Przepraszamy za utrudnienia, które związane są z brakiem płynności dostaw szczepionki przeciwko grypie.

Pozostali pacjenci, nieobjęci programem darmowych szczepień, którzy są zainteresowani szczepieniem profilaktycznym przeciwko grypie, mogą dokonać rezerwacji na codzienną teleporadę do wybranego lekarza.