Projekt EPUMOO

Elektroniczna platforma usług medycznych “OTWARTY OTWOCK”

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej II „WZROST E-POTENCJAŁU MAZOWSZA”, działania 2.1 „E-USŁUGI”, poddziałania 2.1.1 „E-USŁUGI DLA MAZOWSZA” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Cel główny projektu to zwiększone wykorzystanie e-usług publicznych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpitalu Specjalistycznym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Otwocku.
W projekcie zakłada się utworzenie elektronicznego systemu telemedycznego, który będzie wspierał personel medyczny Szpitala MSWiA w Otwocku, pacjentów oraz Partnerów:

 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kołbieli,
 2. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Celestynowie,
 3. Samodzielny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie.

System pomoże w integracji placówek medycznych i instytucji państwowych współpracujących ze szpitalem w procesie leczenia chorych. Ponadto będzie stanowił pomoc dla pacjentów, m.in. poprzez przesyłanie dodatkowych informacji dot. procesu leczenia.
Grupę docelową projektu stanowią:

 1. pacjenci i instytucje z woj. mazowieckiego bezpośrednio i pośrednio korzystający z usług świadczonych przez Szpital MSWiA w Otwocku,
 2. pacjenci instytucji współpracujących ze Szpitalem.

Szczegółowe cele projektu to:

 1. Integracja platformy e-usług Szpitala z platformą P1 natychmiast po jej udostępnieniu.
 2. Wymiana informacji pomiędzy platformą P2 prowadzącą rejestry a systemem szpitalnym (HIS).
 3. Utworzenie systemu organizacyjnego usprawniającego procedurę skierowania pacjenta do Oddziału Leczenia Zaburzeń Nerwicowych (OLZN), Oddziału Leczenia Uzależnień (OLU), oraz Oddziału Rehabilitacji Medycznej (ORM) wspieranego dedykowanym systemem informatycznym oraz zapewnienie bezpieczeństwa całego procesu usługi e-skierowanie.
 4. Zwiększenie liczby pacjentów objętych opieką psychologów po zakończeniu leczenia w OLU poprzez poprawę skuteczności leczenia pacjentów OLU za pomocą e-usługi monitorowanie postępów leczenia.
 5. Zwiększenie liczby pacjentów przyjmowanych na leczenie z powodu postanowienia sądowego poprzez utworzenie elektronicznego systemu monitorowania nakazów leczenia odwykowego.
 6. Wdrożenie powtarzalnej procedury nadawania uprawnień dostępu do funkcji systemu oraz do danych medycznych użytkownikom systemu telemedycznego.
 7. Wdrożenie jednolitych zasad (ustalonego powtarzalnego procesu) obsługi zdarzeń (awarii, błędów oraz incydentów inicjujących prace rozwojowe), które będą miały miejsce w procesie eksploatacji systemów informatycznych szpitala.
 8. Wdrożenie jednolitych zasad (ustalonego powtarzalnego procesu) uwierzytelniania i autoryzacji użytkowników systemu aplikacyjnego Szpitala.
 9. Utworzenie usługi powiadamiania konkretnego uczestnika procesu (e-usługi) – sms i e-mail do pacjenta.

Wartość projektu: 3 661 710,00 zł
Kwota dofinansowania: 2 929 368,00 zł

Źródłowe informacje na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 znajdują się na stronie: https://www.funduszedlamazowsza.eu/ oraz www.mazowia.eu.

KOMUNIKATY:

Wznowienie zapisów na szczepienie p/w Covid-19

Szanowni Pacjenci Z uwagi na możliwość uruchomienia nowych terminów, wznawiamy zapisy na szczepienia p/w Covid-19. Rejestracji można dokonać pod numerem telefonu: 22 780 65 91 wew. 9 lub osobiście, w siedzibie Przychodni, 05-480 Karczew ul. Otwocka 28 Piotr Banasiak...

Nowy lekarz pulmonolog dr Anna Kownacka

Szanowni Państwo, Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Pacjentów z przewlekłymi chorobami układu oddechowego, rozszerzamy również nasze usługi w ramach podstawowej opieki zdrowotnej o specjalistyczne konsultacje pulmonologiczne. Zapisy do lekarza specjalisty pulmonologa...

Nowy lekarz internista dr Magdalena Pawłowska

Szanowni Państwo, Mając na uwadze zwiększenie codziennej dostępności do świadczeń lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w Przychodni w Karczewie , informuję iż od dnia 12 kwietnia 2021 rozpoczyna pracę w zespole, nowy lekarz internista dr Magdalena Pawłowska....

Wstrzymanie zapisów na szczepienia przeciw Covid-19

Informujemy, że zapisy dla wszystkich grup wiekowych, na szczepienia przeciw Covid-19, zostały wstrzymane, z powodu wyczerpania się puli szczepionek zarezerwowanych dla Przychodni w Karczewie. Bardzo prosimy o kontakt z ogólnopolską infolinią 989, w celu znalezienia...

Kalendarz szczepień przeciw Covid-19

Szanowni Pacjenci Na stronie https://www.gov.pl/web/szczepimysie/rejestracja został opublikowany kalendarz szczepień, który obowiązuje w każdym punkcie szczepień, w tym w SPZZLO w Karczewie. Rejestracji na szczepienie w SPZZLO w Karczewie, można dokonać pod numerem...

Rozpoczęcie zapisów na szczepienia dla roczników 1955-1956

Szanowni Pacjenci W dniu 22-03-2021 rozpoczynamy zapisy na szczepienia p/w Covid-19, dla pacjentów urodzonych  w latach 1955 i 1956. Pacjenci otrzymają szczepionkę firmy AstraZeneca. Rejestracji można dokonać pod numerem telefonu: 22 780 65 91 wew. 9 lub osobiście, w...

Rozpoczęcie zapisów na szczepienia dla roczników 1953-1954

Szanowni Pacjenci W dniu 18-03-2021 rozpoczynamy zapisy na szczepienia p/w Covid-19, dla pacjentów urodzonych  w latach 1953 i 1954. Pacjenci otrzymają szczepionkę firmy AstraZeneca. Rejestracji można dokonać pod numerem telefonu: 22 780 65 91 wew. 9 lub osobiście, w...