Nasza Przychodnia została zakwalifikowana do projektu wdrażania standardów jakości i bezpieczeństwa w opiece POZ.
Jest to wprost przygotowanie do akredytacji Ministra Zdrowia w ramach Ustawy o akredytacji w ochronie zdrowia.
Została zakończona dodatkowa rekrutacja (IV edycja) podmiotów POZ do projektu pn.: “Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki” realizowanego przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) i współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
W rekrutacji do projektu zakwalifikowano 55 podmiotów spośród 158 zgłoszonych, wśród nich jest SPZZLO w Karczewie.

W załączeniu lista podmiotów POZ zakwalifikowana do udziału w projekcie