zaproszenie do złożenia oferty

załącznik nr 1 do zaproszenia (umowy) – formularz ofertowy

załącznik nr 2 do zaproszenia (umowy) lista kontrolna

załacznik nr 3 do zaproszenia wzór umowy

zestawienie ofert

wynik postępowania