Prawa pacjenta w SPZZLO w Karczewie

Informacja o prawach pacjenta

i Rzeczniku Praw Pacjenta

dla

pacjentów i pracowników       

SPZZLO w Karczewie

Podstawa prawna:

USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta tekst jednolity jako załącznik do OBWIESZCZENIA MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 16 maja 2019r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.  Dz.U. 2019 poz. 1127

BIURO RZECZNIKA PRAW PACJENTA

AKTUALNY ADRES SIEDZIBY RZECZNIKA to:

Rzecznik Praw Pacjenta: Bartłomiej Chmielowiec

Młynarska 46, 01 – 171 Warszawa

 

Bezpłatna Informacja Telefoniczna dla telefonów

stacjonarnych i  komórkowych:  800-190-590

(pn. – pt. w godz. 08.00 – 18.00)

 

Sekretariat Rzecznika: Tel.: (22) 532-82-50

kancelaria@rpp.gov.pl

Oficjalna strona Rzecznika Praw Pacjenta: www.rpp.gov.pl

Przyjęcia interesantów w Biurze:

  • Poniedziałek – w godzinach od 9.00 do 18.00
  •  Wtorek, Środa, Czwartek i Piątek  – w godzinach od 9.00 do 15.00

 

Zatwierdził do stosowania Dyrektor SPZZLO w Karczewie w dniu 31.01.2020

PRAWA PACJENTA w niniejszym wydaniu  dostępne są dla pacjentów i  pracowników we wszystkich rejestracjach SPZZLO w Karczewie oraz na stronie przychodniakarczew.pl

 

Kliknij, aby otworzyć dokument: PRAWA PACJENTA W SPZZLO w KARCZEWIE