ogłoszenie o konkursie (pdf)

SWKO RTG (pdf)

załącznik nr 1 do swko formularz ofertowy (word)

załacznik nr 2 do swko formularz cenowy (word)

załącznik nr 3 do swko wykaz osób (word)

załacznik nr 4 do swko wzór umowy (word)

Informacja z dnia 02-06-2020: informacja dotycząca polisy OC

Informacja z dnia 04-06-2020: informacja o modyfikacji SWKO oraz ogłoszenia

Informacja z dnia 10-06-2020: zestawienie ofert dzp.8_2020

Informacja z dnia 16-06-2020: unieważnienie postępowania