Szanowni Państwo !

             W związku  z utrzymującą  się  sytuacją  epidemiologiczną  ,w celu rozpoczęcia realizacji programów szczepień p/grypie w  SPZZLO w Karczewie, zostały  opracowane  procedury , mające  na celu uzyskanie możliwie  wysokie stopnia  zabezpieczenia  zarówno pacjentów , jak i personelu przed transmisją  koronawirusa SARS-CoV-2 .

  1. Procedura szczepienia rozpocznie się  teleporadą medyczną , w czasie  której na  etapie wywiadu epidemiologicznego nastąpi wstępna kwalifikacja do szczepienia
  2.  Wstępna kwalifikacja do wszczepienia nastąpi po stwierdzeniu braku epidemiologicznych czynników ryzyka zakażenia SARS-Co-2
  3. Pacjent zostanie zaproszony do Przychodni na określony dzień i godzinę , gdzie otrzyma  do podpisu ankietę preselekcyjną, potwierdzającą  informacje  uzyskane podczas  kwalifikacji w ramach teleporady
  4. Pacjent w ramach stacjonarnej wizyty zostanie poddany kwalifikacyjnemu badaniu lekarskiemu
  5. Po uzyskaniu pozytywnej oceny stanu zdrowia ,zostanie wykonane przez Pielęgniarkę szczepienie p/grypie
  6. Po wykonanym szczepieniu pacjent opuści teren Przychodni

Celem sprawnego przeprowadzenia  szczepień ochronnych  p/grypie z  zachowaniem bezpieczeństwa epidemiologicznego, zapisy odbywać się będą  drogą  telefoniczną.

W najbliższych dniach zostanie  uruchomiona  dodatkowa linia  telefoniczna dedykowana  Pacjentom oczekującym na szczepienie  p/grypie .

 

Powyższa informacja zostanie  podana  odrębnym  komunikatem 

 

Z uwagi  na ograniczoną dostępność  szczepionki p/grypie SPZZLO w Karczewie, w chwili obecnej nie jest w stanie zapewnić płynności  szczepień.

                                       

                                                                                         Piotr Banasiak

                                                                               Dyrektor SPZZLO w Karczewie