Przeprowadzenie audytu zgodności strony internetowej podstawowej oraz strony BIP SPZZLO w Karczewie zgodnie z wymaganiami przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2019r. poz. 1696) oraz ustawy z dnia 8 maja 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 848)” w tym z wszystkimi wytycznymi WCAG 2.1 zawartymi w załączniku do tej ustawy. Znak sprawy DZP.6/2021

zaproszenie do złożenia oferty załącznik nr 1 do zaproszenia (umowy) – formularz ofertowy załącznik nr 2 do zaproszenia (umowy) lista kontrolna załacznik nr 3 do zaproszenia wzór umowy   zestawienie ofert...